Duševního Vlastnictví Právníků v Rusku

V dnešní znalostní ekonomice, velká část hodnoty vašeho podnikání je založen na nehmotných aktiv a goodwillu. Vaše duševní vlastnictví hraje klíčovou roli v získání konkurenční výhody. Soudržné strategie v oblasti duševního vlastnictví, včetně komercializace a výkonu, bude zajistit, že dostanete maximální hodnotu ze svého portfolia. S specializovaných právníků na třicet tři zemí, chápeme vaše obchodní potřeby a pracovali s některé z nejlepších-známé značky, z bank tech a mediálních společností, farmaceutika a FMCG společností. Tento průmysl-specifický přístup může pomoci realizovat své obchodní cíle. Právo patenty se zabránilo další využívání své myšlenky nebo poskytnout podstatnou překážku přístupu na trh. Autorská práva, know-how